horoscope

Съновиденията за разгадаване е необходимо да се разделят. Ако сънят ви е смутен, преминава като на филмова лента като вие не участвате в този „сценарий“ – такъв сън е безполезен. Съновидението, върху което е препоръчително да се концентрирате, следва да направи отпечатък във вашето съзнание. Навярно не бихте могли да си спомните целия сюжет, а само и единствено отделни епизоди. Действително и най-малкия детайл или частица от съновидението трябва да направи своя следа в душата ви. 

Съвет за гадаене на съновиденията: Главно сънят, който е наситен с чувство и не ви дава покой, би могла да ви води. Пророческото съновидение носи особена емоционална украска, която не може да се сподели с думи. 

Не се засилвайте да разтваряте съновника. Много бързо се разгадават случки, като са украсени емоционално и притежават връзка с абсолютно човешки чувства. Действителните и яростни осезания са светлината по улицата на съществуването ни. 

Съвсем реалистично е от нас сънуваното да стане частица от реалния живот. Всяка една нощ човек има сън, но в по-голямата част от случаите, след като се събуди, не си спомня нищо. Коректното тълкувание на съня е изкуство. Трябва от огромното количество сънувано да успеете да сортирате най-важното съдържание. 

Рядко в съновиденията ни на лице са цветове, вкусови усещания, миризми и звуци. Възникването им в съновидението на всеки един човек е от огромен смисъл и в по-голяма част от случаите внася бистрота за събития от близкото бъдеще. 

Направете дневник на съновиденията си. Много внимателно подберете именно тези детайли, които са коректните за тълкуване. Вижте в книгата за гадаене на сънища ключов момент, който се отнася до даден обект, предмет на сънищата си. И безпроблемно следвайте правилата, коректни за всяка дейност на творчеството. 

Потенциални примери от книгата за разгадаване на сънища: гориста местност – неспокойствие; възвишение – спънка; мъгла – неизвестност; рояк птици – гости;…

Не приемайте съня буквално. Съновиденията са ограбени от здрав смисъл, логика и последователност. Логичността на изкуството драстично се различава от логичността на реалния живот. Всичко, което сънуваме, е игра на нашето собствено подсъзнание. Нашето собствено подсъзнателно мислене е ограбено от здрава логика и смисъл.